Fundacja jako organizacja pozarządowa będzie uczestniczyć w targach, oferując biznesowi swoją ofertę z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych, muzycznych, teatralnych i edukacyjnych, w których ma wieloletnie doświadczenie oraz rozbudowaną sieć współpracowników i sprawdzonych koordynatorów. 

Udział w targach pomoże fundacji nawiązać kontakty z biznesem oraz dywersyfikować jej źródła dochodu. Udział w targach będzie również stanowił formę promocji samej Fundacji, poza jej naturalnym środowiskiem działania. Przy okazji prezentacji swojej oferty, Fundacja zyska szansę na zwrócenie uwagi szerokiego grona odbiorców na swoją działalność i cel statutowy. 

W ten sposób, udział w targach nie tylko przyczyni się do nawiązania kontaktów biznesowych i pozyskania nowych źródeł finansowania, ale również zwiększy rozpoznawalność i popularność Fundacji, co może przełożyć się na większe zainteresowanie jej działalnością wśród społeczeństwa.


>>>WPIS