Fundacja powstała w 2020 roku. Posiada status organizacji non-profit. Głównym naszym celem jest propagowanie szeroko pojętej kultury oraz wspomaganie rozwoju edukacji w środowisku lokalnym.

Nasze wysiłki skierowane są przede wszystkim na:

  • podejmowanie działań w obszarze nauki, edukacji i wychowania;
  • podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Mamy nadzieję, iż dzięki naszej działalności  stworzymy warunki dla wzmacniania tożsamości narodowej oraz uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych  w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Pragniemy także przyczynić się do zwiększenia dostępności kultury w życiu codziennym oraz wspomóc kształcenie młodych ludzi poprzez ciekawe pomysły i inicjatywy edukacyjne.