mail: fundacja@gotowidodzialania.pl

tel.: 784 530 234