Zadanie obejmuje organizację i działanie Klubu Wolontariusza w Kętach. Planujemy realizację szeregu działań mających na celu zaangażowanie wolontariuszy w działania dedykowane lokalnej społeczności, budowę struktur, w ramach których wolontariusze zintegrują się i podejmą działalność pomocową w zakresie wspierania osób potrzebujących jak i pomoc osobom uczestniczącym w zadaniach. Chcemy wspierać pokłady aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego, zwiększyć aktywność i samoorganizację obywateli, co w efekcie przyczyni się do budowania i powiększania kapitału społecznego. Głównym zamierzeniem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej  w środowisku lokalnym. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwoju kreatywności i realizacji działań aktywizujących poprzez różnorakie zajęcia warsztatowe, w dużej mierze nakierowane na działania proekologiczne (np.: rzemieślnicze, ruchowe) i udział w spotkaniach integracyjnych.

nowefio

Więcej informacji wkrótce!

DOŁĄCZ DO KLUBU WOLOTARIUSZA!

Pomagaj lokalnie, wtedy kiedy chcesz i możesz.

Zgłoś się online lub pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Jeśli jesteś osoba niepełnoletnią Twoje zgłoszenie musi zostać złożone przez Rodzica lub Opiekuna prawnego. Pobierz poniższy formularz i skontaktuj się z nami.

Budujemy budki! 
5.06, 11:25 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach

6.06, 9:40 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach

6.06, 16:00 – Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13 Kęty

Więcej informacji wkrótce!

Więcej informacji wkrótce!

Więcej informacji wkrótce!