W ramach projektu „Cyfrowe Kluby Seniora” nasza Fundacja pozyskała 4 laptopy, które
posłużyły do przeprowadzenia 8-godzinnych warsztatów dla seniorów.
Warsztaty miały na celu minimalizację wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych,
przybliżenie im podstawowych programów komputerowych, social mediów oraz naukę
efektywnego korzystania z zasobów internetowych. Uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę,
którą będą mogli z powodzeniem wykorzystywać dla bieżących potrzeb w życiu
codziennymi, co ułatwi im funkcjonowanie w erze narzędzi cyfrowych.


Projekt został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów