Po raz kolejny w tym roku mogliśmy brać udział w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym z cyklu małopolskich spotkań integracyjnych z muzyką – koncercie „Gotowi na Zimę”, który miał miejsce 21 grudnia 2022 r. w Domu Kultury w Kętach.
W pięknych aranżacjach instrumentalnych oraz wykonaniach usłyszeliśmy piosenki
zimowe z polskiego i światowego repertuaru. Koncert był także formą podziękowania dla
darczyńców za wpieranie naszych działań pomocowych, a dla naszych wolontariuszy
dodatkowo stanowił możliwość integracji i odpoczynku po całorocznej wytężonej pracy.
Organizacji koncertu przyświecał jeszcze jedne cel – chcieliśmy zaktywizować
społeczność do wzmożenia zaangażowania się w działania pomocowe ludności cywilnej
w Ukrainie. Pomoc jest wciąż potrzebna, a rzeczywistość pokazuje, że zapał społeczny
na rzecz wspomagania potrzebujących w na ziemiach objętych działaniami wojennymi
ustał. Dlatego też wydarzeniu towarzyszył kiermasz świąteczny, z którego pozyskane
środki zostaną przeznaczone na kontynuację pomocy humanitarnej w Ukrainie.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu razem z nami szykowali się do zimy i wsparli
nasze przygotowania!
Koncert organizowany w partnerstwie z Domem Kultury w Kętach oraz Miejscem Aktywności Mieszkańców Rynek 13 w Kętach. Sfinansowano ze środków Fundacji PZU