W dniach 18-24 czerwca 2021 r. mieliśmy przyjemność gościć na terenie naszego miasteczka grupę młodzieży z zaprzyjaźnionego z nami Social Effect Network z Litwy, która wraz z uczniami Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach brała udział w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży „Polsko-litewska mozaika kulturowa”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt miał na celu propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.

Młodzież spędziła razem w Kętach 7 dni, podczas których wykonywała różne zadania, aby lepiej się poznać i zintegrować. Uczestnicy mieli także okazję zobaczyć Kęty, gdzie spotkali się z panem Burmistrzem Krzysztofem Janem Klęczarem, odwiedzić kęckie muzeum, zwiedzić Muzeum Auschwitz, Harmęże, podążali także szlakiem legionowym w Krakowie. Poprzez zadania w ramach „Dnia polskiego” i „Dnia litewskiego” młodzież mogła lepiej poznać kraj partnera, jego kulturę, historię, dowiedzieć się ciekawostek czy nauczyć się kilku podstawowych zwrotów w języku partnera.

Głównym zadaniem projektu było przygotowanie wieczorku artystycznego, otwartego dla społeczności lokalnej, podczas którego młodzież przedstawiła fragmenty „Dziadów” w języku polskim i litewskim. Młodzież pilnie ćwiczyła umiejętności aktorskie pod okiem nauczycielek z Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach – pani Anny Kapci i pani Izabeli Paszko. Uczestnicy projektu wspólnie przygotowali przedstawienie, wykonali scenografię i kostiumy, a także pracowali nad promocją wydarzenia (i całej wymiany) na stworzonej przez siebie stronie wymiany w mediach społecznościowych (zobacz tutaj). Przedstawienie finałowe miało miejsce 23 czerwca 2021 w sali gimnastycznej PZ Nr 9 i było jednocześnie pięknym zwieńczeniem całej wymiany.

Wydarzenie zostało sfilmowane i można je zobaczyć poniżej.

Po siedmiu intensywnych dniach wypełnionych różnymi zadaniami, pracą, ale także i zabawą, spotkanie młodzieży z Polski i Litwy zakończyło się.

Mozaika została ułożona…

Pozostaną w pamięci piękne wspomnienia, przyjaźnie i nadzieja, że w przyszłości uda się spotkać ponownie:)

Całość wymiany została podsumowana filmikiem, który można zobaczyć poniżej.

Pragniemy gorąco podziękować wolontariuszom, którzy wsparli nasze działania oraz Zespołowi Pieśni i Tańca „Małe Kęty” za zorganizowanie warsztatów nauki poloneza.

Zapraszamy także na wystawę fotograficzną dotyczącą projektu, którą można obejrzeć na pierwszym piętrze w Domu Kultury w Kętach.

TUTAJ i TUTAJ można także obejrzeć kronikę wymiany, prowadzoną przez uczestniczki.